انجمن فایل فلش
بازار خرید و فروش
تبلیغات متنی
رام ایران
دانلود رام اندروید 9
فایل فلش انواع موبایل
Romiran.com
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org
قیمت موبایل
قیمت روز گوشی موبایل
نرخ بروز انواع برند موبایل
Nerkhchi.ir
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org

حمایت از موبایل اوّل


اطلاعیه ها


رام ایران دانلود فریمور موبایل و تبلت

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Mark
 • :mixed:
  Mixed
  Mixed
 • :think:
  Think
  Think
 • :haftebehafte:
  Haftebehafte
  Haftebehafte
 • :20:
  20
  20
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :7:
  7
  7
 • :50:
  50
  50
 • :adab:
  Adab
  Adab
 • :34:
  34
  34
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :19:
  19
  19
 • :a050:
  A050
  A050
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :6_002:
  6 002
  6 002
 • :49:
  49
  49
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :33_002:
  33 002
  33 002
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :15:
  15
  15
 • :400:
  400
  400
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :6:
  6
  6
 • :48:
  48
  48
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :33:
  33
  33
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :14_002:
  14 002
  14 002
 • :yes:
  yes
  yes
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :5_002:
  5 002
  5 002
 • :44:
  44
  44
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :31:
  31
  31
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :14:
  14
  14
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :5:
  5
  5
 • :43:
  43
  43
 • :die:
  die
  die
 • :28:
  28
  28
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :13:
  13
  13
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :41:
  41
  41
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :12:
  12
  12
 • :77:
  77
  77
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :4:
  4
  4
 • :40:
  40
  40
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :25:
  25
  25
 • :au:
  Au
  Au
 • :break:
  Break
  Break
 • :11:
  11
  11
 • :sadwait:
  waiting
  waiting
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :3:
  3
  3
 • :37:
  37
  37
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :23:
  23
  23
 • :pc:
  working
  working
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :10:
  10
  10
 • :hello:
  hello
  hello
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :2:
  2
  2
 • :36:
  36
  36
 • :vip:
  VIP
  VIP
 • :22:
  22
  22
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :9:
  9
  9
 • :63:
  63
  63
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :1_002:
  1 002
  1 002
 • :35:
  35
  35
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :21:
  21
  21
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :8:
  8
  8
 • :54:
  54
  54
 • :protest:
  Protest
  Protest
 • :)
  Smiling
  Smiling
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :(
  Sad
  Sad
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :D
  Biggrin
  Biggrin
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :x
  Heart
  Heart
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :shades:
  Shades
  Shades
 • :shades2:
  Shades2
  Shades2
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :party:
  Party
  Party
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :welove:
  Welove
  Welove
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :Snorkle:
  Snorkle
  Snorkle
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :king:
  King
  King
 • :mario:
  Mario
  Mario
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :evo:
  Evo
  Evo
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :stun:
  Stun
  Stun
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :evil2:
  Evil2
  Evil2
 • :baaa:
  Baaa
  Baaa
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cheff:
  Cheff
  Cheff
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :fez:
  Fez
  Fez
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
برو بالا