زوم در دوران کرونا از لحاظ تعداد کاربران رکوردشکنی کرد

زوم به همراه بسیاری از سرویس‌های ویدئو کنفرانس، به لطف سیاست‌های قرنطینه و دورکاری، رکوردشکنی...

ادامه مطلب