درود برشما
رمز گوشی نوکیا 6020 را ندارم. آیا کدی هست ک بشه با اون بازیابیش کنی ب حالت کارخونه؟