با شرکت در دوره های آموزش حسابداری بازار کار در مجتمع فنی تهران، علاوه بر یادگیری حسابداری مقدماتی، حسابداری حقوق و دستمزد و نرم افزار هلو را نیز فرا می گیرید و مدرک معتبر مجتمع فنی تهران را نیز کسب می کنید.کارآموزان دوره آموزش حسابداری بازار کار طی یک دوره فشرده در مدت کمتر از ۳ ماه می توانند با تمام مباحث حسابداری مقدماتی، حقوق و دستمزد و نرم افزار هلو آشنا شده و با دریافت جزوه ها و ویدئوهای آموزشی، مدرک معتبر حسابداری را از مجتمع فنی تهران شعبه انقلاب اخذ نمایند.آموزش حسابداری بازار کار