جنبش زنان
نویسنده: آندره میشل
مترجم: هما زنجانی زاده

IMG_20160720_134358.jpg


مجموعهٔ گسترده‌ای از باورهایی است که در قالب جنبش های اجتماعی برای رسیدن زنان به حقوق برابر صورت گرفته است. فمنیست ها باور دارند که جنسیت در زندگی انسان ها عاملی تعیین کننده است که جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد بر اساس آن شکل می گیرد. فمینیسم بیش‌ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از اواخر دهه 18 پدید آمد. زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند.

حجم:1.5MB
لینک دانلود