بچه ها کلا از این بسته های دکا بینهایت فعال نکنید 50 هزار دادم کلا با شبانه 6 گیگ اینترنت داده بهم