انجمن فایل فلش
بازار خرید و فروش
تبلیغات متنی
رام ایران
دانلود رام اندروید 9
فایل فلش انواع موبایل
Romiran.com
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org
قیمت موبایل
قیمت روز گوشی موبایل
نرخ بروز انواع برند موبایل
Nerkhchi.ir
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org
تبلیغات
تبلیغات شما در این مکان
ماهیانه فقط 250 هزار تومان
Ir-Tci.org

حمایت از موبایل اوّل


اطلاعیه ها


رام ایران دانلود فریمور موبایل و تبلت
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. Top | #1

  کاربر متخصص
  محل سکونت
  تهرون
  نوشته ها
  1,401
  میزان امتیاز
  509883
  نمایش سایر مشخصات

  پیش فرض ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ


  ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ پاﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﯼ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ Into، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Seton Hall ﺩﺭ ۱۵ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﻮﺷﯽ Lumia 900 ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
  ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ. ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﺎﯾﺖ Seton، ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺗﺮﻡ ﻣﺒﻠﻎ ۱۶۳۵۰ ﺩﻻﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
  ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ۱ ﺳﺎﻝ ۳۲۷۰۰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺽ ﮐﻪ ﮐﻢ~ﺍﻧﯽ AT&T ﮔﻮﺷﯽ Lumia 900 ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ۴۵۰ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﺪ ۰٫۳۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
  ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Seton Hall ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺳﺖ پس ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ~ﻭﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Roman Catholic ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯﯼ ﮐﻨﺪ.
  ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Montclair State ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭ ۱۰ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Seton ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ۳۸۴۴ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ۴ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Montclair ﮐﻤﺘﺰ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۱ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭ Seton ﺍﺳﺖ.
  ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﯼ پد، ﺁﯼ پاد ﻭ ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺮﻧﺪ.


  ------------------------------------------------------------------------------------
  در سرزمینی که نتوان مردانه زیست، مردانه مردن زندگیست
  دشوارترین قدم، همان قدم اول است .
  کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .
  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .
  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

  کوروش بزرگ
  شرمنده اگه کم میام اخه انتخاب واحدم بد بوده همش دانشگاهم از ترمای بعد جبران میشه.


 2. Top | #2

  کاربر حرفه ای
  نام
  هامون
  محل سکونت
  ▂ ▃ ▅ ▆ █ Tehr
  نوشته ها
  961
  میزان امتیاز
  680566
  نمایش سایر مشخصات

  پیش فرض

  نوشته ها قابل خواندن نیست!(لطفا ویرایش بشه)
  Never Settle

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
برو بالا